Sledování nezaplacených objednávek

Návod k použití doplňku

Doplněk automaticky monitoruje všechny nové objednávky eshopu a umožňuje nastavit pravidla, podle kterých dojde k přepínání stavu objednávky. Primární funkcí je sledovat nezaplacené objednávky a přepínat je do správného stavu, aby došlo k automatickému zaslání emailu zákazníkovi s úpomínkou platby. Pro každý plán si můžete nastavit: Vybrat si můžete ze dvou typů sledování: Co je nutné nastavit v Shoptetu:

Příklad nastavení V rámci dne

Nastavení doplňku
Dle tohoto nastavení doplněk odchytne vytvoření nové objednávky, a pokud má nová objednávka nastavenou platbu kartou, provede její kontrolu 20 minut po vytvoření.

Pokud objednávka 20 minut po vytvoření bude ve stavu Vyřizuje se nebo Nevyřízená a zároveň stále nebude zpalacená, potom dojde k přepnutí stavu na Nezaplacena - email.

V případě, že na tento stav je v administraci Shoptetu nastaven automatický email, potom bude zákazníkovi odeslán.


Příklad nastavení V následujících dnech

Nastavení doplňku
Dle tohoto nastavení doplněk odchytne vytvoření nové objednávky, a pokud má nová objednávka nastavenou platbu převodem, provede její kontrolu 3 dny* po vytvoření v 8:00.

Pokud objednávka v daný čas bude ve stavu Vyřizuje se nebo Nevyřízená a zároveň stále nebude zpalacená, potom dojde k přepnutí stavu na Nezaplacena - email.

V případě, že na tento stav je v administraci Shoptetu nastaven automatický email, potom bude zákazníkovi odeslán.

*Počítají se dny pondělí až pátek.


Doporučené nastavení v administraci Shoptetu

Podrobný návod nastavení emailů se všemi možnostmi nastavení dle použitých platebních metod najdete na stránce podpory Shoptet. Vyhrazený stav za účelem označení objednávky jako nezaplacené a odeslání automatického emailu:

Příklad nastavení pro platební metody Převod a GoPay
Nastavení částí šablon:


Vytvoření emailu s použitím definovaných částí šablon:
V tomto připadě, pokud v objednávce je zvolena platební metoda Převod, tak se v emailu zobrazí platební údaje pro Převod na účet. Když v objednávce je zvolen typ platby GoPay, tak v emailu bude tlačítko s odkazem na platební branu. V závislosti na různých typech plateb, které v eshopu používáte, nadefinujte si příslušné řádky s odkazy na časti šablon.